Provodi se u sklopu projekta „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Poštovani polaznici naših radionica,

molili bi Vas da ispunite našu anonimnu anketu.

 

 

NOVOSTI

RADIONICE

radionice su podjeljene u 5 kategorija

TERAPEUTSKE radionice

Programi jačanja kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina u lokalnoj zajednici uz muziku, ples, memorijske igre, virtualne i stvarne obilaske kulturnih i ostalih događanja.

UKLJUČI SE

NUTRICIONISTIČKI program

Radionice o zdravoj i uravnoteženoj prehrani.

 

UKLJUČI SE

CJELOŽIVOTNO učenje

Aktivnosti za stjecanje novih znanja i vještina i aktivnosti za psihosocijalnu aktivaciju. Program obuhvaća informatičke, financijske i radionice stranih jezika.

UKLJUČI SE

SPORTSKO-REKREATIVNI program

Obnavljanje fizičke i psihičke snage uz fitness te programe skijanja i nordijskog hodanja.

UKLJUČI SE

PROGRAM OČUVANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

Predavanja o prevenciji zdravlja.

UKLJUČI SE

O PROJEKTU...

Naziv projekta

Promicanje zdravlja i kvalitete života osoba starije životne dobi

Kratki opis projekta

U posljednjih deset godina značajno se povećao udio starijih osoba u ukupnom stanovništvu. Prema statističkim podacima Hrvatska je među državama s vrlo visokim udjelom osoba u mirovini s trendom kontinuiranog porasta pa je u veljači 2019. godine evidentirano 29,5% umirovljeničke populacije. Većina umirovljenika živi u svojim domovima i to u samačkim kućanstvima, pa su sukladno Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti identificirani kao jedna od 4 skupine u najvećem riziku od socijalne isključenosti. Rezultat socijalne isključenosti je kako isključenost s tržišta rada tako i gubitak društva, interakcije sa poznanicima s kojima se dijele interesi i društvena aktivnost koja je popraćena financijskom slabošću hrvatskih umirovljenika.

Odlaskom u mirovinu se neminovno mijenja kvaliteta života i socijalna izolacija uzrokuje osjetljivost i utječe na psihičko i fizičko zdravlje za starije stanovništvo. Dostupnost aktivnostima će ne samo povećati njihovu o zdravlje već osvijestiti umirovljenike da imaju prava na veću kvalitetu života, na informiranost i upućenost te sudjelovanja u zajednici svojim aktivnim doprinosom.

Aktivnosti planirane ovim programom uključuju druženja, cjeloživotno obrazovanje, kulturne, kreativne i umjetničke kreativne aktivnosti koje će povećati kvalitetu života i zdravlja starijih osoba. Važan dio aktivnosti koje su planirane ovim projektom se odnosi na programe jačanja kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina što značajno doprinosi očuvanju psihičkog zdravlja u starijoj životnoj dobi. Aktivno starenje je jedan od osnovnih načela kako u rezoluciji UN, zatim u Lisabonskoj deklaraciji UNECE 2017, ali i u Nacionalnoj strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Programom provedbe navedene strategije i svi članovi zajednice bi trebali imati pravo na uključenost u aktivnosti u zajednici, proširivati svoja znanja i otvarati nove životne mogućnosti.

Projekt će biti orijentiran na stanovnike grada Zagreba osobito središnjeg dijela grada (Gornji grad Medveščak, Donji grad, Črnomerec, Trešnjevka, Novi Zagreb) gdje prema našim dosadašnjim saznanjima živi velik broj staračkog stanovništva koji žive u vlastitim prostorima, ali im je uslijed financijskih uvjeta nedostupan velik dio komercijalnih programa za umirovljenike. Stanovnici ovih dijelova grada su sve više orijentirani na zatvaranje u vlastite domove i veoma važan dio našeg programa je upravo doprijeti do osoba u samačkim domaćinstvima kako bismo im omogućili socijalizaciju i pripadnost zajednici.

Osim ove funkcije u projektnim aktivnostima će biti provođene aktivnosti iz područja cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina, radionice o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, kulturno umjetničke aktivnosti te druge aktivnosti koje omogućavaju uključivanje umirovljenika u život zajednice i sprečavaju usamljenost.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.724.508,32kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% - 258.676,25kn) i iz Europskog socijalnog fonda (85% - 1.465.832,07kn).

Naziv i opis operacije

PULJP je plansko programski dokument u kojem se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskog socijalnog fonda, jednog od glavnih instrumenta Europske unije usmjerenog na pružanje potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, a koji je usvojen Provedbenom odlukom Europske komisije od 17. prosinca 2014. godine. Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave. Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJ, Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Razdoblje provedbe

Srpanj 2020. – Lipanj 2023.

Ciljevi projekta s pokazateljima

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja. Odnosi se na jačanje kapaciteta prijavitelja (Radna udruga kreativnosti), partnera u projektu (Institut PZKZ i Laboratorij zabave) i ostalih sudionika u projektu koje će provoditi pojedinačne aktivnosti. Povećanje kvalitete života umirovljenika i povećanje dostupnosti usluga za umirovljenike te ostvarivanje njihovih prava da budu aktivni i korisni zajednici.

480 umirovljenika sudjelovalo u programima

391 radionica održana u sklopu projekta

Organizirana četiri događanja na temu aktivnog starenja i povećanju kvalitete života umirovljenika za 50 pripadnika ciljane skupine

Organizirano 18 informativno-promotivnih događanja s minimalno 50 uključenih umirovljenika

Izrađena dva stručna istraživanja o povećanju kvalitete života umirovljenika

Izrađene smjernice za racionalnu farmakoterapiju

Korisnik projekta

Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života

Partneri u projektu

Ski & snowboard klub Maksimir

http://sskmaksimir.hr/

Sportsko rekreativna udruga "Sve za sport"

https://svezasport.hr/

Kontakt

vitalniumirovini[at]gmail.com

aktivni u mirovini

kreativni u mirovini

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Isključenje odgovornosti: „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Instituta za promicanje zdravlja i kvalitete života.“

Više na… http://www.esf.hr/

https://strukturnifondovi.hr/

JAVITE SE...

URED

Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života
Adresa: Domobranska 21
Mob: +385 (0)97 750 3923
Tel: +385 (0)1/387 2202
E-mail: vitalniumirovini[at]gmail.com
Web: vitalniumirovini.eu

KONTAKTIRAJTE NAS...

Polja označena s * su obavezna

" Sa svojim tijelom postupaj tako ljubazno da ti duša rado prebiva u njemu." Sv. Tereza Avilska

Scroll to top
ESF